Tempomat w nowym Pulsarze uczyni długie podróże jeszcze bardziej komfortowymi.