Kierownik działu sprzedaży
tel.: + 48 601 990 004 +48-717-149-326
tel.: + 48 71 326 90 20 wewn.326
fax: + 48 71 326 92 30
Doradca ds. handlowych
tel.: + 48 603 332 247
tel.: + 48 71 326 90 20 wewn. 303
fax: + 48 71 326 92 30
Doradca ds. handlowych
tel.: + 48 693 033 730
tel.: + 48 71 714 93 26 wewn. 326
fax: + 48 71 326 92 30
Modal Modal