Dyrektor handlowy
tel.: + 48 71 311 03 15 wewn.226
tel.: + 48 717 478 226
fax: + 48 71 311 03 10
Specjalista ds. sprzedaży samochodów
tel.: + 48 697 523 646 +48-717-478-204
tel.: + 48 71 311 03 15 wewn.204
fax: + 48 71 311 03 10
Doradca ds. handlowych
tel.: + 48 667 699 911
tel.: + 48 71 311 03 15 wewn.202
fax: + 48 71 311 03 10
Doradca ds. handlowych
tel.: + 48 609 102 119
tel.: + 48 71 311 03 15 wew. 203
fax: + 48 71 311 03 10
Modal Modal