Klauzula informacyjna i zgoda przy zbieraniu danych osobowych

Zbierane dane:

Nazwa (imię, nazwisko)

Adres

Telefon

E-Mail

Klauzula informacyjna pierwszego stopnia (część A)

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Nissan. Podczas naszych pierwszych rozmów poprosiliśmy Cię o podanie pewnych danych osobowych. Chcemy zapewnić, że ochrona danych osobowych naszych klientów jest naszym najważniejszym priorytetem i ma dla nas ogromne znaczenie.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy zakupu pojazdów Nissan, części Nissan lub świadczenia usług Nissan (w zakresie, w jakim ma to zastosowanie) lub - w przypadku telefonu lub adresu e-mail - w celu skontaktowania się z Tobą za pośrednictwem tych kanałów w celach wymienionych poniżej.

Cele przetwarzania danych osobowych?

Udostępnienie danych osobowych za pośrednictwem formularza zbierania danych względnie umowy/zlecenia serwisowego/faktury umożliwi [IMPWAR SP Z O.O Rzeszotary, ul. Legnicka 1, 59-222 Miłkowice] oraz Nissan Automotive EuropeNissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce, dalej łącznie zwanymi „my” lub „nas” itp.) przetwarzanie danych, bez odrębnej zgody w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy t.j.:

(i) przygotowania oferty dotyczącej pojazdów/usług, które mogą Cię zainteresować – na Twoje żądanie;

(ii) sprzedaży pojazdu lub usług;

(iii) rozpatrzenia wszelkich innych wniosków, jakie do nas prześlesz, odnośnie naszych produktów czy usług;

(iv) zarządzania relacją umowną z klientem

oraz dla celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby zapewnić ciągłość naszej działalności i zagwarantować zadowolenie naszych klientów, t.j.;

(v) wysyłania odpowiednich informacji do klientów o pojazdach i usługach (t.j. informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów, gwarancji, przypomnień o terminach przeglądów itd.);

(vi) analizy poziomu sprzedaży, wydajności usług posprzedażowych i skuteczności kampanii reklamowych a także analiz rynku;

(vii) zarządzania wnioskami o jazdy próbne;

(viii) przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta.

Ponadto po uzyskaniu Twojej jednoznaczniej zgody, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania spersonalizowanych reklam dotyczących naszych pojazdów, produktów i usług.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Zakres udostępniania danych osobowych ograniczamy do naszych dostawców usług oraz innych spółek Nissana. Takie udostępnianie danych może obejmować ich transfer poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę przesyłanym informacjom.

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z wyżej wymienionymi celami, masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub żądania ich sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądania ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo poprosić o uzyskanie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie.

Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez [IMPWAR SP Z O.O Rzeszotary, ul. Legnicka 1, 59-222 Miłkowice] Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres [iodo@impwar.pl]

Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Automotive Europe Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres dpo@nissan-europe.com. 

Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres poland@nissan-services.eu .

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie, to w przypadku chęci wycofania tej zgody na przetwarzanie przez któregokolwiek z wyżej wymienionych administratorów danych możesz to zrobić w każdej chwili, wysyłając e-mail na wyżej wymieniony adres określonego administratora danych (określonych administratorów danych). Cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem naszej klauzuli informacyjnej na drugiej stronie lub w załączniku do tego dokumentu.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania spersonalizowanych reklam, które będą lepiej odpowiadać moim oczekiwaniom, za pomocą następujących kanałów komunikacji:

 e-mailem. 

 pocztą tradycyjną. 

 telefonicznie. 

 przez SMS-y.

Zgoda jest udzielana dobrowolnie i oparta na informacjach o przetwarzaniu danych udzielonych przez administratorów danych.

Data: …………………………

Podpis: ……………………………….

Klauzula informacyjna drugiego stopnia (część B)

Poprosiliśmy Cię o podanie nam pewnych danych osobowych. Dzięki temu [IMPWAR SP Z O.O Rzeszotary, ul. Legnicka 1, 59-222 Miłkowice], Nissan Automotive Europe, adres 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja oraz Nissan Sales CEE Kft. (z siedzibą w: 1117 Budapeszt, Infopark sétány 3/B.ép.) i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce (z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska) (dalej łącznie zwanymi “my” lub “nas” lub „administratorami danych”), będziemy mogli lepiej świadczyć Tobie nasze usługi i zapewniać bezproblemowy kontakt. Wszystkie wymienione spółki działają osobno jako niezależni administratorzy danych.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych nam przez Ciebie.

1. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?

W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak:

·         dane identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, tytuł, adres, e-mail, numer telefonu, numer VAT, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy itp.);

·         Informacje o życiu osobistym (tj. hobby, status rodzinny, płeć, data urodzenia, preferowany język itp.);

·         Informacje związane z pojazdem (t.j. model, którym jesteś zainteresowany, pojazdy, części i usługi zakupione przez Ciebie oraz pojazdy będące Twoją własnością lub używane przez Ciebie, numer pojazdu VIN itp.);

·                                      Dane finansowe (t.j. dane co do finansowania itp.).

2. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Poniższa tabela określa maksymalny okres przechowania danych osobowych w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Po upłynięciu wskazanego czasu, dane nie będą już przetwarzane w tym celu.

Cele

Przechowywanie danych

Przygotowywanie ofert dotyczących produktów lub usług mogących Cię zainteresować oraz zarządzanie nimi

Nie dłużej niż przez 1 rok po złożeniu oferty

Sprzedaż pojazdów i usług oraz zarządzanie stosunkiem prawnym, którego jesteś stroną, dotyczącym pojazdu lub usługi

Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo

Odpowiadanie na inne ewentualne pytania klienta dotyczące produktów i usług

Nie dłużej niż 1 rok po przedstawieniu prośby

Analiza skuteczności naszych reklam, sprzedaży czy usług i posprzedażowych

Nie dłużej niż przez 5 lat po kierowaniu reklamy bądź sprzedaży lub dostarczeniu usługi posprzedażowych

Wysyłanie Ci stosownych informacji w związku z dostarczonymi Ci pojazdami i usługami (bezpieczeństwo produktów, gwarancja, powiadomienia o przeglądach)

Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo

Wysyłanie spersonalizowanych reklam (marketing bezpośredni, newsletter’y, profilowanie)

Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich zgody lub do momentu wycofania zgody – co nastąpi wcześniej

Przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta.

Przez czas trwania badania, nie dłużej niż 1 rok.

Zarządzanie wnioskami o jazdy próbne

3 lata po jeździe próbnej w stosunku do potencjalnych klientów

5 lat po jeździe próbnej w stosunku do klientów

 

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my.

3.1. Usługodawcy

 

Modal Modal