Dyrektor Handlowy
tel.: + 48 71 311 03 15 wewn.226
tel.: + 48 717 478 226
fax: + 48 71 311 03 10
Specjalista ds. sprzedaży samochodów
tel.: + 48 697 523 646 +48-717-478-204
tel.: + 48 71 311 03 15 wewn.204
fax: + 48 71 311 03 10
Specjalista ds. sprzedaży samochodów
tel.: + 48 667 699 911 +48-717-478-202
tel.: + 48 71 311 03 15 wewn.202
fax: + 48 71 311 03 10