Kierownik Działu Handlowego
tel.: + 48 601 974 308 +48-767-459-414
tel.: + 48 76 857 05 10 wewn.414
fax: + 48 76 857 01 40
Specjalista ds. sprzedaży samochodów
tel.: + 48 603 055 998 +48-767-459-415
tel.: + 48 76 857 05 10 wewn.415
fax: + 48 76 857 01 40