Kierownik Działu Handlowego
tel.: + 48 601 974 308 +48-767-459-414
tel.: + 48 76 857 05 10 wewn.414
fax: + 48 76 857 01 40
Specjalista ds. sprzedaży samochodów
tel.: + 48 603 055 998 +48-767-459-415
tel.: + 48 76 857 05 10 wewn.415
fax: + 48 76 857 01 40
Doradca ds. handlowych
tel.: + 48 667 707 109
tel.: + 48 76 857 05 10 wew. 435/436
fax: + 48 76 857 01 40